Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?
Dostawa zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych ze szpiku kostnego

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych ze szpiku kostnego.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znak sprawy: ZP/ 28 /2019

Termin składania ofert: 18.12.2019 r. godz. 11:00

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 285
Wprowadzony przez: Irena Kutera
Data opublikowania: 2019-12-10 13:28:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-02-17 11:10:14 Sylwia Mizia
2020-02-17 11:09:04 Sylwia Mizia
2019-12-18 14:31:45 Irena Kutera
2019-12-18 14:31:17 Irena Kutera
2019-12-10 13:46:16 Irena Kutera Publikacja artykułu
2019-12-10 13:46:08 Irena Kutera
2019-12-10 13:33:34 Irena Kutera
2019-12-10 13:33:04 Irena Kutera
2019-12-10 13:32:32 Irena Kutera
2019-12-10 13:32:03 Irena Kutera
 
Pokaż starsze