Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?
Dostawa zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znak sprawy: ZP/ 26 /2019

Termin składania ofert: 05.12.2019 r. godz. 11:00

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 112
Wprowadzony przez: Irena Kutera
Data opublikowania: 2019-11-27 15:11:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-09 12:02:45 Irena Kutera
2019-12-09 12:02:26 Irena Kutera
2019-12-09 11:58:36 Irena Kutera
2019-12-09 11:58:31 Irena Kutera
2019-12-09 11:16:12 Irena Kutera
2019-12-09 11:15:47 Irena Kutera
2019-11-27 15:21:03 Irena Kutera
2019-11-27 15:19:10 Irena Kutera Publikacja artykułu
2019-11-27 15:18:36 Irena Kutera
2019-11-27 15:18:01 Irena Kutera
 
Pokaż starsze