Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do 02.09.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP/ 27 /2019

Termin składania ofert: 08.01.2020 r. godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych ze szpiku kostnego.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znak sprawy: ZP/ 28 /2019

Termin składania ofert: 18.12.2019 r. godz. 11:00

 

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi serwisowej aparatów do sekwencjonowania obejmującej przegląd aparatu NGS MiSeq Illumina oraz serwis przez okres 24 miesięcy.

Znak sprawy: ZO/07/2019

Termin składania ofert: 5.12.2019, godz. 10.00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znak sprawy: ZP/ 26 /2019

Termin składania ofert: 05.12.2019 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do 02.09.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP/ 22 /2019

Termin składania ofert: 03.12.2019 r. godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa materiałów medycznytch jednorazowego użytku do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów przez okres 36 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/24/2019

Termin składania ofert - 15.11.2019 r., godz. 11.00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. DOSTAWA CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO

Znak Sprawy: ZP/21/2019

Termin składania ofert: 15.11.2019 r., godz. 11.00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu hemostazy i hematologii przez okres 36 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/25/2019

Termin składania ofert - 20.11.2019 r.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. DOSTAWA MIKROSKOPU DIAGNOSTYCZNEGO

Znak Sprawy: ZP/20/2019

Termin składania ofert: 07.11.2019 r., godz. 11.00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. Dostawa środków do dezynfekcji wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

Znak Sprawy: ZP/23/2019

Termin składania ofert: 08.11.2019 r., godz. 11.00

 
1 do 10 z 189