Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa materiałów medycznytch jednorazowego użytku do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów przez okres 36 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/24/2019

Termin składania ofert - 15.11.2019 r., godz. 11.00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. DOSTAWA CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO

Znak Sprawy: ZP/21/2019

Termin składania ofert: 15.11.2019 r., godz. 11.00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu hemostazy i hematologii przez okres 36 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/25/2019

Termin składania ofert - 18.11.2019 r.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. DOSTAWA MIKROSKOPU DIAGNOSTYCZNEGO

Znak Sprawy: ZP/20/2019

Termin składania ofert: 07.11.2019 r., godz. 11.00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. Dostawa środków do dezynfekcji wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

Znak Sprawy: ZP/23/2019

Termin składania ofert: 08.11.2019 r., godz. 11.00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. DOSTAWA SEPARATORA KOMÓRKOWEGO

 

Znak sprawy: ZP/19/2019

Termin składania ofert: 06.11.2019 r. godz. 11:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert !

Nowy termin składania ofert : 08.11.2019 r. godz. 11:00.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. DOSTAWA KARDIOLOGICZNYCH STACJI DO CENTRALNEGO MONITOROWANIA (KARDIOMONITORY) WRAZ ZE STACJAMI CENTRALNYMI.

Znak sprawy: ZP/18/2019

Termin składania ofert: 04.11.2019 r. godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. DOSTAWA APARATU USG

 

Znak sprawy: ZP/17/2019

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 09:30

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., oraz od 01.01.2020r. do 31.12.2020r

Znak sprawy: ZO/06/2019

Termin składania ofert: 22.10.2019, godz. 10.00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa materiałów do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz analizatora do automatycznego monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, z podziałem na zadania/pakiety, przez okres 36 miesięcy.

 

Znak sprawy: ZP/ 16 /2019

Termin składania ofert: 18.10.2019 r. godz. 11:00

 

 
1 do 10 z 184