Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. "Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy".

Znak sprawy: ZP/5/2020

Termin składania ofert: 25.03.2020 r. godz. 11:00

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:

Nowy termin składania ofert - 27.03.2020 r., godz. 11:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO.

Znak sprawy: ZP/ 2 /2020

Termin składania ofert: 19.03.2020 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn: "Usługa ochrony osób i mienia w Pracowni Propagacji i Modyfikacji Komórek do wykorzystywania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy”

Nr sprawy: ZP/4/2020

Termin składania ofert: 6.03.2020r., godz. 11:00

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 9.03.2020r., godz. 11:00


 

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania markerów wirusowego zapalenia wątroby, markerów zakażenia HIV i innych parametrów wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/ 3 /2020

Termin składania ofert: 27.02.2020 r. godz. 11:30

 

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert – 02.03.2020r. godz. 11:00

 

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO.

Znak sprawy: ZP/ 1 /2020

Termin składania ofert: 28.02.2020 r. godz. 11:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert !

Nowy termin składania ofert : 02.03.2020r. godz. 11:00.

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do 02.09.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP/ 27 /2019

Termin składania ofert: 08.01.2020 r. godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych ze szpiku kostnego.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znak sprawy: ZP/ 28 /2019

Termin składania ofert: 18.12.2019 r. godz. 11:00

 

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi serwisowej aparatów do sekwencjonowania obejmującej przegląd aparatu NGS MiSeq Illumina oraz serwis przez okres 24 miesięcy.

Znak sprawy: ZO/07/2019

Termin składania ofert: 5.12.2019, godz. 10.00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znak sprawy: ZP/ 26 /2019

Termin składania ofert: 05.12.2019 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do 02.09.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP/ 22 /2019

Termin składania ofert: 03.12.2019 r. godz. 11:00

 

 
1 do 10 z 194