Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa materiałów medycznytch jednorazowego użytku do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów przez okres 36 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/24/2019

Termin składania ofert - 15.11.2019 r., godz. 11.00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. DOSTAWA CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO

Znak Sprawy: ZP/21/2019

Termin składania ofert: 15.11.2019 r., godz. 11.00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu hemostazy i hematologii przez okres 36 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/25/2019

Termin składania ofert - 18.11.2019 r.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. DOSTAWA MIKROSKOPU DIAGNOSTYCZNEGO

Znak Sprawy: ZP/20/2019

Termin składania ofert: 07.11.2019 r., godz. 11.00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  pn. Dostawa środków do dezynfekcji wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

Znak Sprawy: ZP/23/2019

Termin składania ofert: 08.11.2019 r., godz. 11.00

 
1 do 10 z 211