Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników do ilościowego oznaczania CRP i morfologii 18 parametrowej 3 diff. wraz z dzierżawą aparatu przez okres 24 miesięcy.

 

Znak sprawy: ZP/18/2018

Termin składania ofert: 11.09.2018 r.

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania markerów wirusowego zapalenia wątroby, markerów zakażenia HIV i innych parametrów wraz z dzierżawą analizatora przez okres 12 miesięcy.

Znak sprawy: Zp/16/2018

Termin składania ofert: 02.07.2018 r. godz.:10:00 07.08.2018 r. do godz. 10:00

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: dostawę odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I locus A, B, C oraz klasy II locus DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSP na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości w okresie 12 miesięcy oraz programu do analizy.

Znak sprawy: ZP/15/2018

Termin składania ofert: 31.07.2018 r. o godz.:10:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawa produktu leczniczego – methoxalen – wynikająca z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Znak sprawy: ZP/ 14 /2018

 

 

Termin składania ofert: 09.07.2018 r. godz. 11:00

 

 
1 do 10 z 174