Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa kompletnego zestawu odczynników do typowania specyficzności HLA locus
A, B, C, DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSO, dedykowanych do  aparatu  Mr. SPOT, u chorych, najbliższych członków rodziny, dawców niespokrewnionych  i potencjalnych dawców szpiku wraz z dzierżawą aparatu przez okres 12 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/23/2018

Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godz. 11:00

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej HLA klasy I locus A, B, C oraz HLA klasy II locus DRB1, DQB1 oraz DPB1 metodą SBT (sequencing base typing) na wysokim poziomie rozdzielczości przez okres 12 miesięcy oraz programu do analizy.

Znak sprawy: ZP/22/2018

Termin składania ofert: 03.12.2018 r. godz. 11:00

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 05.12.2018 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znak sprawy: ZP/ 19 /2018

Termin składania ofert: 29.11.2018 r. godz. 11:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert !

Nowy termin składania ofert : 04.12.2018 r. godz. 11:00.

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn. "Dostawę sprzętu w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Znak sprawy: ZP/21/2018

Termin składania ofert: 22.11.2018 r. o godz. 10:00

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

"Dostawa cytometru przepływowego"

Znak sprawy: ZP/20/2018

Termin składania ofert: 13.11.2018 r. godz. 10:00 19.11.2018 r. o godz. 10:00 21.11.2018 r. o godz. 10:00

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres od dnia zawarcia umowy do 27.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP/17/2018

Termin składania ofert: 06.11.2018 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników do ilościowego oznaczania CRP i morfologii 18 parametrowej 3 diff. wraz z dzierżawą aparatu przez okres 24 miesięcy.

 

Znak sprawy: ZP/18/2018

Termin składania ofert: 11.09.2018 r.

 

 
1 do 10 z 180