Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Usługę wykonania koreferatu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego niezbędnych do realizacji robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pawilonu szpitalnego dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

 

Znak sprawy: ZO/1/2018

Termin składania ofert: 29.01.2018 r.  do godz. 10:00

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

„Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy.”

Znak sprawy: ZP/5/2018

Termin składania ofert: 25.01.2017 r. godz. 11:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn. Usługa żywienia – przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów DCTK z KBDSz”

ZP/4/2018

Termin składania ofert: 19.01.2018 r. godz. 10:00

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn. „Usługa ochrony osób i mienia w Pracowni Propagacji i Modyfikacji Komórek do wykorzystywania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy”

Znak sprawy: ZP/2/2018

Termin składania ofert: 22.01.2017 r. godz. 11:00

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
zatrudni
INFORMATYKA

 


Wymagania:
•    Wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe – informatyka, elektronika lub pokrewne,
•    Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
•    Biegła znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows: XP, 7, 8, 10,
•    Znajomość zagadnień sieci komputerowych oraz technologii sieciowych, tj. Ethernet, WAN, LAN,
•    Umiejętność pracy w zespole – zaangażowanie, komunikatywność,
•    Wysokorozwinięte zdolności analityczne,
•    Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i koordynowania przebiegu poszczególnych części projektu.


Dodatkowym atutem będzie:
•    Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi, aplikacjami wspomagającymi zarządzanie w jednostkach służby zdrowia (np. InfoMedica),
•    Doświadczenie w branży IT- min. 2 lata,
•    Ogólna znajomość jednego z języków programowania (Java , PHP) i baz danych (np. MySQL, Oracle),  
•    Znajomość systemów z rodziny Linux i Win 2008 Server (konfiguracja, administracja), a także technologii Oracle,
•    Znajomość problemów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych.


Pracownikom oferujemy:
•    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo.
•    Stabilne warunki zatrudnienia.
•    Możliwość rozwoju zawodowego.Osoby odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty:
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  
 na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
 

Przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.: Usługa pralnicza świadczona dla DCTK z KBDSz II.

Nr sprawy: ZP/1/20

 

Przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.: Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania morfologii 5 diff wraz z dzierżawą analizatora i wyposażeniem.

 

Nr sprawy: ZP/23/2017

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn. "Usługa pralnicza świadczona dla DCTK z KBDSz"

Znak sprawy: ZP/15/2017

Termin składania ofert: 19.12.2017 r. godz. 10:00

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn. "Dostawa odczynników opartych na technologii suchej chemii do oznaczeń parametrów biochemicznych w surowicy, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu oraz standardów i kontroli przez okres 24 miesięcy"

Znak sprawy: ZP/19/2017

Termin składania ofert: 12.12.2017 r. godz. 11:00

Przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.:Dostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I locus A, B, C oraz klasy II locus DRB1, DQB1 oraz DPB1 metodą SBT (seqencing base typing) na wysokim poziomie rozdzielczości oraz programu do analizy

Nr sprawy: ZP/20/2017

 
1 do 10 z 165