Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczania stężenia cyklosporyny a metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą analizatora

Nr sprawy: ZP/12/2018

Termin składania ofert: 14.06.2018 r.

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Znak sprawy: ZP/11/2018

Termin składania ofert: 03.07.2018 r. godz. 11:00

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

Dzierżawa analizatora do elektroforezy na żelach agarozowych wraz z dostawą odczynników do proteinogramu oraz immunofiksacji w surowicy i moczu przez okres 24 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/10/2018

Termin składania ofert: 24.04.2018 r. godz. 11:00

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa odczyników do badań immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą anlizatorów.

Znak sprawy: ZP/8/2018

Termin składania ofert: 11.04.2018 r. godz. 11:00

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa produktów leczniczych tygeciclinum, caspofungin, ibrutynib przez okres 3 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/9/2018

Termin składania ofert: 16.03.2018 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów równowagi kwasowo - zasadowej przez okres 36 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/ 6 /2018

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. godz. 11:00

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/7/2018

Termin składania ofert: 15.02.2018 r. godz. 11:00

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

„Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania na cytometrze przepływowym przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”

Znak sprawy: ZP/3/2018

Termin składania ofert: 14.02.2018 r. godz. 11:00

Zapraszamy na Białą Sobotę w DCTK, 03.02.2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Usługę wykonania koreferatu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego niezbędnych do realizacji robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pawilonu szpitalnego dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

 

Znak sprawy: ZO/1/2018

Termin składania ofert: 29.01.2018 r.  do godz. 10:00

 

 
1 do 10 z 163