Biuletyn Informacji Publicznej
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn. „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy”

Znak sprawy: ZP/12/2017

Termin składania ofert: 28.11.2017 r. godz. 11:00

Uprzejmie informujemy, że dnia 06.10. 2017 roku dokumentacja medyczna zawierająca Historie Chorób pacjentów leczonych  w  Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i

Chorób Płuc we Wrocławiu  w latach 1980-1995 oraz klisze RTG z lat 1997-2005 ulegną brakowaniu.

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/11/2017

Termin składania ofert: 02.10.2017 r. godz. 11:00

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ONKOLOGII KLINICZNEJ  w poradni onkologicznej.

Znak sprawy: KO/3/2017

Termin składania ofert: 21.07.2017 r. godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, na: Dostawę środków do dezynfekcji wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do 01.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP/10/2017

Termin składania ofert: 10.08.2017 r. godz. 11.00

 
1 do 10 z 147